Środki do dezynfekcji

Wykaz środków biobójczych dopuszczonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze Do dezynfekcji dłoni mogą być … Czytaj dalej Środki do dezynfekcji